ĐỊA LÝ LỚP 12

Chương 4. Địa lý các vùng kinh tế

Đia lý các vùng kinh tế có số lượng câu hỏi trong cấu trúc đề THPTQG 2017 tương đương phần địa lý các ngành kinh tế 10/40 câu. Địa lý các vùng kinh tế xem như một phần tổng kết các kiến thức của địa lý tự nhiên, dân cư, ngành kinh tế theo từng vùng lãnh thổ.
Xem thêm

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021