ĐỊA LÝ LỚP 12

Chương 2. Địa lý dân cư

Địa lý dân cư là một trong chương quan trọng của Địa lý Việt Nam và chiếm khoảng 3/40 câu trong đề thi trắc nghiệm THPTQG môn Địa lý. Địa lý dân cư mở đầu cho phần địa lý kinh tế - xã hội, dân cư cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới hệ thống tự nhiên và đặc biệt là hệ thống các ngành kinh tế, các vùng kinh tế. Vì thế nắm chắc kiến thức địa lý dân cư như là xây nền móng việc học địa lý kinh tế-xã hội
 • Trắc nghiệm Đô thị hóa (có đáp án)

  Đô thị hóa là nội dung quan trọng của chương Địa lý dân cư, 20 câu hỏi trắc nghiệm được chọn lọc này sẽ giúp các em ôn tập thi THPTQG hiệu quả hơn

  09-01-2017 | 14:10
 • Trắc nghiệm Lao động và việc làm(có đáp án)

  20 câu hỏi trắc nghiệm chủ đề Lao động việc làm giúp các em củng cố kiến thức và ôn luyện trắc nghiệm, từ đó nắm vững hơn kiến thức địa lý dân cư, chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPTQG 2017

  06-01-2017 | 17:00
 • Trắc nghiệm Đặc điểm dân số và phân bố dân cư (có đáp án)

  Ôn luyện chuyên đề địa lý dân cư cùng những bài tập trắc nghiệm giúp các em củng cố kiến thức bài học. Bài viết gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm chủ đề Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

  04-01-2017 | 17:00
 • Đô thị hóa

  Mặc dù tỷ lệ dân thành thị ngày càng tăng nhưng quá trình đô thị hóa ở nước ta vẫn còn chậm, trình độ đô thị hóa còn thấp. Bài học "Đô thị hóa" sẽ giúp các em hiểu được đặc điểm cơ bản quá trình đô thị hóa nước ta cũng như những tác động của quá trình đô...

  07-12-2016 | 16:20
 • Lao động và việc làm

  Nước ta có dân số đông, nguồn lao động dồi dào chính là tiền đề cho cải tạo tự nhiên, phát triển kinh tế, xã hội. Bài học giúp chùng ta có hiểu biết đầy đủ hơn về nguồn lao động cũng như vấn đề việc làm hiện nay

  07-12-2016 | 16:00
 • Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

  Đặc điểm dân số và phân bố dân cư là bài học mở đầu cho chương Địa lý dân cư. Nước ta có dân số đông, nhiều thành phần dân tộc. Phân bố dân cư không đều giữa các vùng trong cả nước là một vài đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân cư nước ta....

  07-12-2016 | 15:40

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021