ĐỊA LÝ LỚP 12

Chương 3. Địa lý các ngành kinh tế

Địa lý các ngành kinh tế chiếm tới 10/40 câu theo câu trúc đề thi THPTQG 2017. Phần này thường đòi hỏi khả năng vận dụng, làm bài tập với bảng số liệu hay biểu đồ. Vì thế nắm chắc kiến thức cơ bản là cơ sở để các em vận dụng tốt trong việc giải quyết các bài tập trắc nghiệm vận dụng
Xem thêm

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021