Trắc nghiệm Tổ chức lãnh thổ Công nghiệp (có đáp án)

Cập nhật lúc: 15:00 15-02-2017 Mục tin: ĐỊA LÝ LỚP 12


Bài viết cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm thường gặp của nội dung Tổ chức lãnh thổ công nghiệp giúp các em củng cố kiến thức cho bài học cuối cùng của Địa lý công nghiệp

 

TRẮC NGHIỆM TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

 

Câu 1. Khu công nghiệp được hình thành ở nước ta từ:

A. Những năm 70 của thế kỉ XX.     

B. Những năm 80 của thế kỉ XX.

C. Những năm 90 của thế kỉ XX.

D. Những năm đầu của thế kỉ XXI.

Câu 2. Trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng là:

A. Hà Nội

B. Hải Phòng

C. Thái Nguyên

D. Nha Trang

Câu 3. Ý nào sau đây không đúng với khu công nghiệp?

A. Do chính phủ quyết định thành lập.

B. Không có ranh giới địa lí xác định.

C. Không có dân cư sinh sống.

D. Chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Câu 4. Ở nước ta, vùng có nhiều khu công nghiệp tập trung nhất là :

A.  Đồng bằng sông Hồng. 

B. Duyên hải miền Trung.

C. Đông Nam Bộ. 

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 5. Căn cứ vào giá trị sản xuất công nghiệp, các trung tâm công nghiệp lớn là:

            A. Hà Nội

B. Thành phố Hồ Chí Minh

C. Đà Nẵng

D. Việt Trì

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phải của điểm công nghiệp?

A. Chỉ bao gồm 1-2 xí nghiệp riêng lẻ

B. Phân bố gần nguồn nguyên, nhiên liệu hoặc trung tâm tiêu thụ

C. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuất

D. Mới được hình thành ở nước ta từ thập niên 90 của thế kỉ XX cho đến nay

Câu 7. Căn cứ vào giá trị sản xuất công nghiệp, trung tâm công nghiệp rất lớn là:

A. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

B. Thành phố Hồ Chí Minh

C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

D. Hà Nội, Cần Thơ

Câu 8. Theo quy hoạch của Bộ công nghiệp (2001), vùng công nghiệp 1 bao gồm

A. Các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh

B. Các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh

C. Các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

D. Các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ

Câu 9. Những trung tâm nào sau đây được xếp vào nhóm có ý nghĩa vùng ?

A. Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ.

B. Nha Trang, Đà Nẵng, Huế

C. Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang.

D. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

Câu 10. Vùng công nghiệp số 6 thuộc

A. Các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận Lâm Đồng

B. Các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long

C. Các tỉnh thuộc Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng

D. Các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Lâm Đồng

Câu 11. Khu công nghiệp tập trung còn được gọi là

A. Khu thương mại tự do.

B. Khu chế xuất

C. Khu công nghệ cao.

D. Câu B + C đúng

Câu 12. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định nhằm đạt được

A. Mục tiêu đã định trước.   

B. Mục tiêu về mặt xã hội

C. Hiệu quả cao trong khai thác tài nguyên thiên nhiên

D. Hiệu quả cao về mặt kinh tế

Câu 13. Lâm Đồng thuộc vùng Tây Nguyên, nhưng trong quy hoạch công nghiệp lại thuộc vùng công nghiệp số:

A. 3.   

B. 4.

C. 5.

D. 6

Câu 14. Các nhân tố bên trong ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp là:

A. Tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội, thị trường.

B. Vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội.

C. Tài nguyên thiên nhiên, thị trường, hợp tác quốc tế.

D. Thị trường, vị trí địa lí, điều kiện kinh tế-xã hội.

Câu 15. Những trung tâm nào sau đây được xếp vào nhóm có ý nghĩa địa phương (hoặc quy mô

nhỏ)?

A. Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Biên Hòa, Cần Thơ

B. Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng

C. Biên Hòa, Vinh, Nam Định, Đà Nẵng 

D. Việt Trì, Thái Nguyên, Vinh, Nha Trang

Câu 16. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp nhằm mục đích để :

A. Sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh

thổ.

B. Sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường.

C. Thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

D. Tất cả các ý trên

Câu 17.  Đây là tỉnh không nằm trong vùng công nghiệp số 3 theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp :

A. Hà Tĩnh. 

B. Thừa Thiên - Huế. 

C. Đà Nẵng. 

D. Ninh Thuận.

Câu 18.  Đây là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung.

A. Thường gắn liền với một đô thị vừa hoặc lớn.

B. Có phân định ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh s ống.

C. Thường gắn liền với một điểm dân cư, có vài xí nghiệp.

D. Ranh giới mang tính quy ước, không gian lãnh thổ khá lớn.

Câu 19.  Sự phân chia các trung tâm công nghiệp thành 3 nhóm là dựa vào :

A. Quy mô và chức năng của các trung tâm.

B. Sự phân bố các trung tâm trên phạm vi lãnh thổ.

C. Vai trò của các trung tâm trong phân công lao động theo lãnh thổ.

D. Hướng chuyên môn hoá và quy mô của các trung tâm.

Câu 20.  Các địa điểm dưới đây, nơi nào là một điểm công nghiệp ?

A. Quy Nhơn.

B. Tĩnh Túc.   

C. Bắc Giang.

D. Hạ Long.

ĐÁP ÁN

1.C

2.B

3.B

4.C

5.A

6.D

7.B

8.A

9.D

10.B

11.D

12.D

13.C

14.B

15.D

16.D

17.A

18.B

19.C

20.B

 

 

                                                           HẾT 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021