Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Cập nhật lúc: 08:49 07-12-2018 Mục tin: ĐỊA LÍ LỚP 9


Dịch vụ là một trong ba khu vực kinh tế lớn, gồm các ngành dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công cộng. Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều lao động, tạo việc làm, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.

BÀI 11.  VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ

 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ

1. Cơ cấu ngành dịch vụ.

- Dịch vụ là ngành không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, phục vụ nhu cầu sản xuất và đới sống.

- Cơ cấu: 3 nhóm

+ Dịch vụ tiêu dùng

+ Dịch vụ công cộng

+ Dịch vụ sản xuất

- Kinh tế càng phát triển thì dịch vụ càng đa dạng

2. Vai trò của dịch vụ trong đời sống sản xuất.

- Đóng góp tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP

- Thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển

- Tạo ra mối liên hệ giữa nước ta và các nước trên thế giới.

- Phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- Tạo việc làm.

- Tận dụng tài nguyên thiên nhiên.

II. Đặc điểm phát triển và phân bố của các ngành dịch vụ ở nước ta.

1. Đặc điểm phát triển.

-  Tỉ lệ lao động dịch vụ còn thấp, tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP chưa cao. 

- Gần đây, các hoạt động dịch vụ đã phát triển khá nhanh, ngày càng đa dạng

2. Đặc điểm phân bố của các ngành dịch vụ.

- Hoạt động dịch vụ phân bố không đồng đều : tập trung chủ yếu ở các đô thị, vùng đồng băng ven biển .

- Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta.

(Nguyên nhân:

+ Dân cư tập trung đông đúc (Hà Nôi: 7,3 triệu người, TP Hồ Chí Minh 8,3 triệu người – 2016), nhu cầu về dịch vụ là rất lớn.

+ Các ngành kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt là công nghiệp, nhu cầu  phát triển dịch vụ sản xuất lớn.

+ Đời sống dân cư đô thị ngày một nâng cao, nhu cầu lớn, đa dạng.

+ Đây là hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của cả nước, cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, đồng bộ.

+ Thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong nước và nước ngoài

+ Hà Nội có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.)

 

B. CÂU HỎI LUYỆN TẬP :

Bài 1: Dựa vào nội dung bài học, lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu dưới đây.

  

Bài 2: Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ.

- Thành phố Hồ Chí Mính và Hà Nội là hai thành phố lớn nhất của nước ta, dân cư đông nhất cả nước (Hà Nôi: 7,3 triệu người, TP Hồ Chí Minh 8,3 triệu người – 2016).

-  Hai thành phố này cũng là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất, đa dạng nhất nước ta:

+ Đây là 2 đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước, tập trung nhiều trường đại học lớn, các viện nghiên cứu, bệnh viện chuyên khoa hàng đầu;

+ Các dịch vụ như bảo hiểm, tư vấn, quảng cáo, nghệ thuật, ăn uống, du lịch…đều phát triển mạnh

Bài 3: Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta?
              - Hà Nội và Thành phố Hồ Chú Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta vì:

+ Dân cư tập trung đông đúc (Hà Nôi: 7,3 triệu người, TP Hồ Chí Minh 8,3 triệu người – 2016), nhu cầu về dịch vụ là rất lớn.

+ Các ngành kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt là công nghiệp, nhu cầu trao đổi hàng hóa, truyền tải thông tin, quảng cáo …lớn.

+ Đời sống dân cư đô thị ngày một nâng cao, nhu cầu lớn, đa dạng.

+ Đây là hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của cả nước, cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, đồng bộ.

+ Cả hai thành phố đều thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

+ Hà Nội có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.

HẾT

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021