ĐỊA LÍ LỚP 9

Chương 2. Địa lí kinh tế

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc điểm, tình hình triển các ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, giúp các em rèn luyện các kĩ năng thực hành với biểu đồ, bảng số liệu thống kê về tình hình kinh tế.
 • Thương mại và du lịch

  Trong xu thế mở cửa và phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, các ngành thương mại và du lịch đóng vai trò rất quan trọng. Góp phần thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

  07-12-2018 | 08:55
 • Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

  Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông đang phát triển rất nhanh. Các dịch vụ này ngày càng đa dạng và hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế.

  07-12-2018 | 08:52
 • Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

  Dịch vụ là một trong ba khu vực kinh tế lớn, gồm các ngành dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công cộng. Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều lao động, tạo việc làm, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.

  07-12-2018 | 08:49
 • Sự phát triển và phân bố công nghiệp

  Công nghiệp nước ta có cơ cấu ngành đa dạng, trong đó có các ngành công nghiệp trọng điểm. Công nghiệp đang phát triển nhanh để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa. Hoạt động công nghiệp năng động nhất ở vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng.

  30-11-2018 | 08:56
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

  Sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta phụ thuộc vào các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội. Các nhân tố kinh tế - xã hội có tác động mạnh mẽ và trước hết. Tuy nhiên, các nhân tố tự nhiên vẫn đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp khai thác.

  30-11-2018 | 08:53
 • Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

  Nước ta có địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, đường bờ biển dài. Do đó ngành lâm nghiệp, thủy sản có nhiều điều kiện phát triển và đóng góp to lớn vào nền kinh tế đất nước.

  30-11-2018 | 08:47
 • Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

  Bài học cung cấp những kiến thức về một số thành tựuông nghiệp nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đồng thời rèn luyện một số bài tập tự luận giúp các em củng cố kiến thức.

  23-11-2018 | 09:11
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

  Nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới. Bài học cung cấp kiến thức về các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp nước ta.

  23-11-2018 | 09:06
 • Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

  Công cuộc Đổi mới năm 1986 đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt nhiều thành tựu lớn.

  23-11-2018 | 08:49

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021