ĐỊA LÍ LỚP 9

Chương 1. Địa lí dân cư

Việt Nam là một quốc gia đông dân và thành phần dân tộc đa dạng. Địa lí dân cư sẽ làm rõ hơn những vấn đề nổi bật về dân cư và nguồn lao động nước ta.

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021