Các tổ hợp và trường xét tuyển có môn Địa lí

Cập nhật lúc: 10:30 05-10-2017 Mục tin: ĐỊA LÝ LỚP 12


Chọn khối thi là vấn đề rất quan trọng đối với các học sinh có nguyện vọng xét tuyển cao đẳng, đại học. Nhiều em còn băn khoăn không biết nên chọn khối nào cho phù hợp với năng lực. Bảng tổng hợp dưới đây sẽ rất hữu ích cho các học sinh yêu thích học môn Địa lí và muốn dùng điểm Địa lí xét tuyển Đại học

CÁC TỔ  HỢP XÉT TUYỂN CÓ MÔN ĐỊA LÍ

Tổng hợp: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com


STT

Tên Tổ hợp

Các môn xét tuyển

Trường xét tuyển

1

C00

Văn ,Sử, Địa

Học Viện Báo Chí –Tuyên Truyền,

Đại Học Giáo Dục-ĐHQGHN

Học viện Tòa án

Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị

Đại học Kiếm Sát Hà Nội

Học Viện Biên Phòng

Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Học Viện Ngân Hàng

Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội

Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Đại Học Công Đoàn

Đại Học Luật TPHCM

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Luật - Đại Học Huế

Đại Học Tôn Đức Thắng

Đại Học Sài Gòn

Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự)

Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Đại Học Sư Phạm Hà Nội

………vv…….

2

A04

Toán, Lý,  Địa

Đại Học Mỏ Địa Chất

Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Đại Học Quảng Nam

Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Đại Học Hà Tĩnh

…..vv…………..

3

A06

Toán, Hóa, Địa

Đại Học Mỏ Địa Chất

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại Học Dân Lập Đông Đô

Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định

4

A07

Toán, Sử, Địa

Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Đại Học Nguyễn Trãi

Đại Học Thái Bình Dương

Đại học Thủ Dầu Một

5

A09

Toán, Địa lý, Giáo dục công dân

Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
Đại Học Đại Nam

Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Đại Học Hòa Bình

Đại Học Thái Bình Dương

 

6

A12

Toán, KHTN, KHXH

Đại Học Đại Nam

7

A14

Toán, KHTN, Địa lí

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM

8

A17

Toán, Vật lý, Khoa học xã hội

Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )

Đại học Thủ Dầu Một

 

9

A18

Toán, Hoá học, Khoa học xã hội

 

10

B02

Toán, Sinh, Địa lí

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại Học Thành Đông

Đại Học Quảng Bình

Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định

Đại Học Quảng Nam

11

B05

Toán, Sinh, Khoa học xã hội

Đại học Thủ Dầu Một

12

C04

Toán, Văn, Địa lí

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Đại Học Sư Phạm TPHCM

Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Đại Học Trà Vinh

Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Đại Học Văn Hiến

Đại Học Dân Lập Văn Lang

Đại Học Đồng Tháp

Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Đại Học Quy Nhơn

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên

Đại Học Sài Gòn

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Học viện cán bộ TPHCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Đại Học Dân Lập Đông Đô

Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên

Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên

………..vv……..

 

13

C09

Văn,Vật lí, Địa lí

Đại Học Dân Lập Đông Đô

Đại Học Hồng Đức

14

C11

Văn - Hóa - Địa

 

15

C13

Văn, Sinh học, Địa lí

Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

16

C15

Văn, Toán, Khoa học xã hội

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Đại học Tài Chính Kế Toán

Đại học Thủ Dầu Một

Đại Học Bạc Liêu

Đại Học Hải Phòng

Đại Học Đông Á

17

C20

Văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Đại Học Nội Vụ

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Hùng Vương

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên

Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Đại Học Hoa Lư

Đại Học Hồng Đức

Đại Học Quảng Nam

Đại Học Đồng Tháp

Đại Học Thái Bình Dương

Đại Học Hòa Bình

Đại Học Tây Nguyên

Đại Học Quảng Bình

Đại học Tân Trào

 

18

D10

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Hàng Hải

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên

Đại Học Hạ Long

Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên

Khoa Du Lịch – Đại Học Huế

Đại Học Sư Phạm TPHCM

Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên

………vv…..

19

D15

Văn, Địa lí, Tiếng Anh

Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Đại Học Nội Vụ

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Đại học Thủ Đô Hà Nội

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Đại Học Công Nghiệp TPHCM

Đại Học Văn Hóa TPHCM

Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế

Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Đại Học Quy Nhơn

Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

……..vv……..

20

D16

Toán, Địa lí, Tiếng Đức

Đại Học Dân Lập Phương Đông

21

D17

Toán, Địa lí, Tiếng Nga

Đại Học Dân Lập Phương Đông

22

D18

Toán, Địa lí, Tiếng Nhật

Đại Học Dân Lập Phương Đông

23

D19

Toán, Địa lí, Tiếng Pháp

Đại Học Dân Lập Phương Đông

24

D20

Toán, Địa lí, Tiếng Trung

Đại Học Dân Lập Phương Đông

25

D41

Văn , Địa lí, Tiếng Đức

Đại Học Mở TPHCM

26

D42

Văn , Địa lí, Tiếng Nga

Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế

27

D43

Văn Địa lí, Tiếng Nhật

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế

28

D44

Văn Địa lí, Tiếng Pháp

Đại Học Sư Phạm Hà Nội

29

D45

Văn , Địa lí, Tiếng Trung

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Đại học Sao Đỏ

30

D78

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Đại Học Hạ Long

Đại học Thủ Đô Hà Nội

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

…….vv………

31

D79

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

32

D80

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

Đại Học Sư Phạm TPHCM

33

D81

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

34

D82

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

35

D83

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

36

D96

Toán, Khoa học xã hội, Anh

Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Sư Phạm TPHCM

Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Đại Học Kinh Tế TPHCM

Học Viện Hàng Không Việt Nam

Đại học Thủ Đô Hà Nội

Đại Học FPT

Đại Học Hòa Bình

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

37

D97

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

Đại Học Nha Trang

38

D98

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

 

39

D99

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

 

40

H05

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu

Đại Học Dân Lập Văn Lang

Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu

 

41

R01

Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

Đại Học Văn Hóa TPHCM

42

T03

Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Đại Học Tây Nguyên

43

V06

Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật

Đại Học Dân Lập Phương Đông

 

Xem chi tiết các ngành xét tuyển của các trường tại đây: http://tin.tuyensinh247.com/cac-khoi-thi-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-2018-c24a27144.html

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021