ĐỊA LÝ LỚP 12

Ngành công nghiệp

Trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, ngành công nghiệp ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng không ngừng tăng trong những năm gần đây.

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021