Đô thị hóa

Cập nhật lúc: 16:20 07-12-2016 Mục tin: ĐỊA LÝ LỚP 12


Mặc dù tỷ lệ dân thành thị ngày càng tăng nhưng quá trình đô thị hóa ở nước ta vẫn còn chậm, trình độ đô thị hóa còn thấp. Bài học "Đô thị hóa" sẽ giúp các em hiểu được đặc điểm cơ bản quá trình đô thị hóa nước ta cũng như những tác động của quá trình đô thị hóa với phát triển kinh tế - xã hội

Bài 10: ĐÔ THỊ HÓA

A. LÝ THUYẾT
1. Đặc điểm của đô thị hoá ở nước ta
- Quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp.
- Tỉ lệ dân thành thị tăng.
- Phân bố đô thị không đều giữa các vùng .

2. Tác động của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội
a) Tác động tích cực
- Đô thị hoá có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước
ta
- Các đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa
phương, các vùng trong nước.
- Các thành phố, thị xã là các thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lớn và đa
dạng, là nơi sử dụng đông đảo lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật ; có
cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, có sức hút đối với đầu tư trong nước và ngoài nước,
tạo ra động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
- Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
b) Tác động tiêu cực : Quá trình đô thị hoá cũng nảy sinh những hậu quả cần phải có kế
hoạch khắc phục như: vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội...

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đô thị đầu tiên của nước ta là
A. Phú Xuân. B. Phố Hiến.
C. Cổ Loa. D. Tây Đô.
Câu 2. Đô thị hoá ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây ?
A. Diễn ra chậm chạp, còn ở mức rất thấp so với các nước trên thế giới.
B. Quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra phức tạp và lâu dài.
C. Tỉ lệ thị dân thấp.
D. Lối sống thành thị phát triển chậm hơn tốc độ đô thị hóa.
Câu 3. Nguyên nhân dẫn tới quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua là
A. công nghiệp hoá phát triển mạnh.
B. quá trình đô thị hoá giả tạo, tự phát.
C. mức sống của người dân cao.
D. kinh tế phát triển nhanh.
Câu 4. Quá trình đô thị hoá tự phát ở nước ta đã và đang gây ra những hậu quả
A. gây sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm
B. ô nhiễm môi trường
C. an ninh, trật tự xã hội
D. Tất cả các phương án trên
Câu 5. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương?
A. Hải Phòng . B. Huế.
C. Đà Nẵng. D. Cần Thơ.
--- HẾT ---

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2018