Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Cập nhật lúc: 15:40 07-12-2016 Mục tin: ĐỊA LÝ LỚP 12


Đặc điểm dân số và phân bố dân cư là bài học mở đầu cho chương Địa lý dân cư. Nước ta có dân số đông, nhiều thành phần dân tộc. Phân bố dân cư không đều giữa các vùng trong cả nước là một vài đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân cư nước ta.

Bài 8: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA


A. LÝ THUYẾT

1. Đặc điểm dân số

a) Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc

b) Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số thay đổi


2. Đặc điểm phân bố dân cư

2.1. Dân cư phân bố chưa hợp lí

- Nước ta có mật độ dân số trung bình cao, năm 2012 là 265 người/km2

- Dân số nước ta phân bố không hợp lí giữa các vùng:

+ Giữa đồng bằng với trung du và miền núi.

+ Giữa thành thị và nông thôn.

2.2. Nguyên nhân

- Các vùng có dân cư tập trung đông thường gắn liền với :

+ Điều kiện tự nhiên (đất đai, khí h ậu, nguồn nước) thuận lợi cho sinh hoạt và cư trú

+ Lịch sử định cư và khai thác lãnh thổ lâu đời

+ Trình độ phát triển  kinh tế - xã hội cao, tập trung nhiều cơ sở kinh tế.

-  Các vùng có dân cư thưa thớt thường do thiếu sự  đồng bộ  của các yếu tố  như giao 

thông hạn chế, cơ sở hạ tầng kém, điều kiện tự nhiên ít thuận lợi, kinh tế còn chậm phát 

triển, ít các cơ sở kinh tế.


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong khu vực Đông Nam Á, dân số nước ta xếp thứ 3 sau 

A. In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.      B. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan.

C. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma.      D. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư nước ta ? 

A. Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc.

B. Gia tăng dân số giảm nhanh, cơ cấu dân số trẻ.

C. Dân cư phân bố ngày càng hợp lí giữa thành thị và nông thôn.

D. Dân số có sự biến đổi nhanh chóng về cơ cấu nhóm tuổi.

Câu 3. Vùng có mật độ dân số cao nhất cả nước ta là 

A. Đồng bằng sông Hồng.      B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải miền Trung.      D. Đông Nam Bộ.

Câu 4. Người Việt Nam  ở  nước ngoài tập trung nhiều nhất  ở  các quốc gia và khu vực 

là 

A. Bắc Mĩ, châu Âu, Ôxtrâylia.      B. Bắc Mĩ, châu Âu, Nam Á.

C. Bắc Mĩ, Ôxtrâylia, Đông Á.      D. châu Âu, Ôxtrâylia, Trung Á.

Câu 5. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm phân bố dân cư của nước ta ?

A. Dân cư phân bố không đồng đều giữa đồng bằng với trung du và miền núi.

B. Tây Nguyên là vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta hiện nay.

C. Dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.

D. Tỉ lệ dân thành thị của nước ta ngày càng tăng cao.

--- HẾT --- 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2018