Trắc nghiệm Đô thị hóa (có đáp án)

Cập nhật lúc: 14:10 09-01-2017 Mục tin: ĐỊA LÝ LỚP 12


Đô thị hóa là nội dung quan trọng của chương Địa lý dân cư, 20 câu hỏi trắc nghiệm được chọn lọc này sẽ giúp các em ôn tập thi THPTQG hiệu quả hơn

ĐÔ THỊ HÓA

 

Câu 1.  Đây là biểu hiện cho thấy trình độ đô thị hoá của nước ta còn  thấp.

A. Cả nước chỉ có 2 đô thị đặc biệt.

B. Không có một đô thị nào có trên 10 triệu dân.

C. Năm 2005 dân thành thị mới chiếm có 27% dân số.

D. Quá trình đô thị hoá không đều giữa các  vùng.

Câu 2. Vùng có đô thị nhiều nhất nước ta hiện  nay

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Đông Nam Bộ.

D. Duyên hải miền Trung.

Câu 3. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang15, các đô thị ở Bắc Trung Bộ có số dân từ 20 đến 50 vạn người  là

A. Vinh, Thanh Hóa.  

B. Huế, Vinh

C. Thanh Hóa, Huế.   

D. Vinh, Đồng Hới

Câu 4.  Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục , đô thị nào sau đây là một đô thị loại 3 ở nước ta :

A. Cần Thơ.   

B. Nam Định. 

C. Hải Phòng. 

D. Hải Dương.

Câu 5.  Đây là một trong những ảnh hưởng của đô thị hóa ở nước ta

A. Tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta

B. Các đô thị đều là thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn

C. Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm

D. Các đô thị góp phần cân đối phân công lao động xã hội

Câu 6. Đặc điểm nào không đúng với đô thị hóa?

A. Lối sống thành thị được phổ biến rộng  rãi

B. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực  lớn

C. Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị

D. Hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp

Câu 7. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục  trang 15. Cho biết đâu là nhóm các đô thị loại 2 của nước ta :

A. Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì, Hải Dương, Hội An.

B. Vinh, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Nam Định.

C. Biên Hoà, Mĩ Tho, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột,  Đà  Lạt.

D. Vũng Tàu, Plây-cu, Buôn Ma Thuột, Đồng Hới, Thái  Bình.

Câu 8. Hiện nay, nước ta có mấy thành phố trực thuộc Trung ương?

A. 4.   

B. 5.    

C. 6.    

D. 3

Câu 9. Mạng lưới các thành phố, thị xã, thị trấn dày đặc nhất của nước ta tập trung ở   :

A. Vùng Đông Nam Bộ.        

B. Vùng Tây Nguyên.

C. Vùng Đồng bằng sông Hồng.     

D. Vùng Duyên hải miền Trung

Câu 10. Đô thị đầu tiên của nước ta

A. Hội An.     

B. Thăng Long.          

C. Cổ Loa.     

D. Hà Nội

Câu 11. Hiện tượng đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ nhất ở nước ta trong thời kì   :

A. Pháp thuộc.           

B. 1954 - 1975.

C.1975-1986. 

D. 1986 đến nay

Câu 12. Quá trình đô thị hoá của nước ta 1954 - 1975 có đặc  điểm:

A. Phát triển rất mạnh trên cả hai miền.

B. Hai miền phát triển theo hai xu hướng khác  nhau.

C. Quá trình đô thị hoá bị chửng lại do chiến  tranh.

D. Miền Bắc phát triển nhanh trong khi miền Nam bị chững lại.

Câu 13. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương?

A. Đà Nẵng.   

B. Hạ Long.   

C. Hải Phòng. 

D. Cần Thơ

Câu 14. Các đô thị thời Pháp thuộc có chức năng chủ yếu  là:

A. Thương mại, du lịch.         

B. Hành chính, quân sự.

C. Du lịch, công nghiệp.        

D. Công nghiệp, thương mại.

Câu 15. Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của nước ta là  :

A. Tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân.

B. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật.

C. Tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

D. Thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát  triển.

Câu 16. Quá trình đô thị hóa nảy sinh hậu  quả

A. Nếp sống văn hóa bị xâm nhập.    

B. Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt

C. Tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng. 

D. Môi trường bị ô nhiễm

Câu 17. Năm 2005, số lượng đô thị cao đến thấp xếp theo thứ tự là vùng  :

A. Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung  Bộ.

C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu  Long.

Câu 18. Các đô thị: Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng, Phố Hiến xuất hiện ở thế  kỉ:

A. XVI-XVIII.          

B. XI-XVI.    

C. XVIII-XIX.          

D. XIX-XX.

Câu 19. Đô thị lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long  là

A. Long Xuyên.         

B. Cà Mau.     

C. Cần Thơ.  

D. Mỹ Tho

Câu 20. Vùng nào sau đây ở nước ta có nhiều thị xã và thị trấn  nhất?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.       

B. Tây Nguyên

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ

 

ĐÁP ÁN

1.C

2.B

3.B

4.D

5.A

6.D

7.C

8.B

9.C

10.C

11.D

12.B

13.B

14.B

15.C

16.D

17.A

18.A

19.C

20.A

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2018