Trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ (có đáp án)

Cập nhật lúc: 11:00 22-02-2017 Mục tin: ĐỊA LÝ LỚP 12


Bài viết cung cấp những câu hỏi trắc nghiệm thường gặp của nội dung Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ giúp các em có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

 

TRẮC NGHIỆM VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ

 

Câu 1. Vùng Bắc Trung Bộ gồm mấy tỉnh?

A. 5.   

B. 6.    

C. 7.    

D. 8

Câu 2. Đất ở các đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển:

A. Cây lúa nước.        

B. Cây công nghiệp lâu năm

C. Cây công nghiệp hàng năm.          

D. Các cây rau đậu

Câu 3. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (320 MW) được xây dựng trên sông

A. Sông Cả.    

B. Sông Chu.  

C. Sông Rào Quán.    

D. Sông Gianh

Câu 4. Khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ có đặc điểm là:

A. Còn chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc về mùa đông.

B. Chịu ảnh hưởng mạnh của gió phơn Tây Nam về mùa hạ.

C. Thể hiện rõ tính chất cận xích đạo.

D. Câu A và B đúng.

Câu 5. Tuyến đường bộ hướng Đông – Tây nào sau đây không ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đường số 6.          

B. Đường số 7.           

C. Đường số 8.           

D. Đường số 9

Câu 6. Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của Bắc Trung Bộ là

A. Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Huế, Đông Hà

B. Huế, Vinh, Thanh Hóa - Bỉm Sơn

C. Huế, Vinh, Dung Quất

D. Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Vinh, Đà Nẵng

Câu 7. Đây không phải là khó khăn chính về mặt kinh tế - xã hội của Bắc Trung Bộ:

A. Mức sống dân cư còn thấp

B. Hậu quả chiến tranh

C. Địa hình phân hóa Đông - Tây

D. Cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn.

Câu 8. Diện tích đất chuyên dùng được mở rộng chủ yếu là từ:

A. Đất lâm nghiệp.     

B. Đất hoang hoá.

C. Diện tích mặt nước.           

D. Đất nông nghiệp.

Câu 9. Hiện nay cơ câu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ đang có sự thay đổi rõ nét, chủ yếu nhờ vào việc phát triển

A. Công nghiệp khai khoáng 

B. Đánh bắt thủy sản

C. Nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn.           

D. Nghề thủ công truyền thống

Câu 10. Tỉnh nào có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nghề cá?

A. Huế.           

B. Quảng Bình.          

C. Hà Tĩnh.     

D. Nghệ An

Câu 11. Ở Bắc Trung Bộ, chè được trồng nhiều ở

A. Quảng Bình.          

B. Nghệ An.   

C. Thanh Hóa.

D. Quảng Trị

Câu 12. Từ Đông sang Tây, Bắc Trung Bộ trải qua các dạng địa hình

A. Bờ biển, vùng đồng bằng hẹp, vùng gò đồi và vùng núi

B. Bờ biển, vùng đất pha cát, vùng gò đồi và vùng cao nguyên

C. Đồng bằng ven biển, đồng bằng pha cát, vùng gò đồi và vùng núi

D. Đồng bằng ven biển, vùng gò đồi, vùng cao nguyên và đồi núi

Câu 13. Nhà máy thép liên hợp đã được kí kết xây dựng vào tháng 5 – 2007 thuộc tỉnh

A. Thanh Hóa.

B. Hà Tĩnh.     

C. Nghệ An.   

D. Quảng Bình

Câu 14. Vấn đề cần ưu tiên phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng   

B.  Phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm dựa vào nguồn nguyên liệu có sẵn

C.  Phát triển cơ sở năng lượng

D. Phát triển công nghiệp khai khoáng

Câu 15. Ngành công nghiệp nào được ưu tiên phát triển phát triển ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

C. Công nghiệp chế biến lâm sản

D. Công nghiệp điện tử, cơ khí

Câu 16. Độ che phủ rừng của Bắc Trung Bộ đứng thứ mấy cả nước:

A. 1.   

B. 2.    

C. 3.    

D. 4

Câu 17. Sự phân hoá về tự nhiên, về dân cư, về lịch sử và kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ là do nguyên nhân nào chi phối?

A. Địa hình.    

B. Khí hậu

C. Đường lối chính sách.       

D. Lãnh thổ kéo dài

Câu 18. Tất cả các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ đều có thể phát triển cơ cấu nông- lâm- ngư nghiệp. Sự hình thành cơ cấu này là do sự đa dạng về:

A. Khí hậu.     

B.  Địa hình

C. Tài nguyên nước.   

D.  Tài nguyên rừng

Câu 19. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Các vườn quốc gia của Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam là:

A. Pù Mát, Vũ Quang, Bến En, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã

B. Bạch Mã, Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng

C. Bến En, Vũ Quang, Pù Mát, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã

D. Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã

Câu 20. Ven biển của Bắc Trung Bộ có khả năng:

A. Khai thác dầu khí

B. Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản

C. Trồng cây công nghiệp lâu năm

D. Tất cả các ý trên

 

ĐÁP ÁN

1.B

2.C

3.A

4.D

5.A

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.A

16.B

17.A

18.B

19.D

20.B

 

 

 

                                                           HẾT 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2018